تنگی کانال نخاعی گردن

همانطور که می دانید نخاع  در گردن در داخل یک فضای استخوانی بسته قرار دارد نقطه این فضای استخوانی بسته از هفت مهره گردنی تشکیل شده است در عده ای از افراد به دلیلی این فضا کم می شود که اصطلاحاً به تنگی کانال نخاعی گفته می شود. به طور کلی تنگی های کانال نخاعی گردن به سه دسته محیطی مرکزی و یا مخلوط این ها محیطی و مرکزی تقسیم می شود.

تنگی کانال نخاعی محیطی  در واقع تنگی سوراخ های عصبی یا فرامن ها می باشد همانطور که میدانیم اعصابی  که به اندام های فوقانی ما میروند از نخاع منشا میگیرند و از بین سوراخ هایی که در بین مهره ها قرار دارند به  عضلات اندام های فوقانی می‌رسد . تنگی کانال نخاعی محیطی باعث به وجود آمدن علائم  فشار به  ریشه های عصبی میشود. این علائم را در اصطلاح پزشکی رادیکولوپاتی می گویند.

در تنگی کانال نخاعی مرکزی در واقع جایی که نخاع قرار گرفته است تنگ می شود و بنابراین علائم فشار بر روی نخاع ایجاد می شود. این علائم را در اصطلاح پزشکی میلوپاتی می‌گویند

در عده ای از افراد نیز مخلوطی از تنگی کانال نخاعی مرکزی و محیطی دیده می شود که در این افراد هم علائم فشار به ریشه های عصبی وجود دارد و هم علائم فشار به نخاع دیده می شود.

در تنگی کانال نخاعی گردنی معمولاًمفا صل مهره ها  که در اصطلاح  پزشکی فاست  نامیده می‌شوند رشد بیش از حد می کند یا لیگامان های زرد بیمار که در اصطلاح پزشکی لیگامان فلاوم نامیده می‌شوند دچار ضخیم شدگی یا هیپرتروفی می‌شود و به همین علت فضا برای ریشه های  عصبی و  نخاع کم میشود.

علت واقعی این پدیده مشخص نیست ولی به نظر می رسد که در واقع فرسایش ستون مهره ها که در اصطلاح پزشکی دژنراسیون نامیده می شود باعث تنگی کانال نخاعی می شود . یعنی با افزایش سن به تدریج مفاصلی که بین ستون مهره ها قرار گرفته اند ناپایدار میشود و این ناپایداری باعث ضخیم شدن آنها میشود به طور کلی در پزشکی قانونی وجود دارد که هر گاه مفصلی حرکت بیش از حد پیدا کند دچار افزایش حجم می شود مثلاً هنگامی که زانو ناپایدار میشود در استخوانهای زانو زوائد اضافه پیدا می شود  تا پایداری مفصل را کم  کند و به همین جهت در  افرادی که دچار ناپایداری زانو  هستند مقصل قوق  ضخیم تر می شود.

بنابراین علت اصلی تنگی کانال نخاعی گردن نیز در واقع ناپایداری های کوچکی است که به مرور زمان در مفاصل گردن  به وجود می آید و به همین علت نیز لیگامان هایی که در بین مهره ها قرار گرفتن همبه تدریج ضخیم می‌شود و خاصیت کشسانی خود را از دست می دهند در نتیجه در داخل کانال نخاعی باعث تنگی میشود.

درواقع  تنگی کانال نخاعی نوعی آرتروز گردن می باشد که باعث ایجاد علائم عصبی شده است. یکی دیگر از علل تنگی کانال های پیدایش دیسک های است که کلسیفیه شده اند  که در واقع ‌ها  به آنها دیسک‌های سخت گفته می‌شود

مقالات پربازدید