روش های جراحی دیسک کمر ی

به طور کلی روش های درمانی دیسک پاره شده کمر ی به دو دسته تهاجمی و کم تهاجمی تقسیم میشوند . روش های تهاجمی  عبارتند از :  1.  روش جراحی باز ، 2. روش جراحی باز  میکروسکوپی،  جراحی  باز دیسک کمر را می توان با استفاده از بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی انجام داد. برای انجام جراحی  باز دیسک کمر بیمار به شکم خوابانده شده و برش کوچکی در پشت کمر داده می شود. پس از جدا کردن عضلات زوائد خلفی مهره ها نمایان  میشود.  در این روش معمولا قسمتی از مهره که لامینا نامیده می شود برد اشته میشود تا  یشه عصبی نمایان شود سپس . با کنار کشیدن ریشه عصبی دیسک معیوب دیده شده و قسمت پاره شده  دیسک برداشته میشود  و پس از اطمینان از آزاد شدن ریشه عصبی محل عمل لایه به لایه تا سطح پوست دوخته می شود. د ر روش میکروسکوپیک برش کوچکتر بوده و تحت دید میکروسکوپ دیسک خارج مي‌شود. مزيت اين روش علاوه بر كوچكتر بودن برش جراحي اين است كه با بزرگنمايي حاصل از ميكروسكوپ احتمال آسيب به ريشه عصبي کمتر از چشم غیر مسلح  است.

روش کم  تهاجمی  جراحی دیسک شا مل روش جراحی اندوسکوپی، جراحی لیزری و رادیم فرکانسی جراحی با دستگاه دکمپرسور  .جراحی نوکلئوتومی  

در روش اندوسكوپي برش بسيار كوچكي به موازات خط وسط داده شده  سپس آندوسکوپ را وارد زخم کرده و تحت درشت نمایی و دید آندوشکوپ  قطعه پاره شده  ديسك برداشته میشود .   

دستگاه فلوروسکوپ با C Arm
جراحی دیسک با آندوسکوپ

در روش  جزاحی لیزری و رادیو فرکانسی سوزن باريكي از كنار ستون فقرات وارد ديسك شده و سپس به كمك اشعه لیزر و یا امواج رادیو فرکانسی  RF    هسته ديسك گرم و  تبخير میشود  و به اين ترتيب فشار داخلي ديسك كم شده و فشار  ديسك از روی ریشه عصبی برداشته میشود  . اين دو روش براي بیمارانی  كه ديسك  آنها شل و برجسته شده است بکار می رود و در بیمارانی که دیسک آنها پاره شده است و بداخل کانال نخاعی رانده شده است موثر نیست  .

 روش جراحی لیزری دیسک

 

 جراحی با دستگاه دکمپرسور 

دستگاه دکمپرسوردر واقع شکل یک درفش است که  مته  بسیار ظریفی به نوک آن متصل است و با کمک یک موتور کوچک میچرخد  . پس از بیحس کردن پوست  این سوزن  تحت نظارت دستگاه فلوروسکوپ یا سی تی اسکن به داخل دیسک فرستاده شده و با روشن کردن دستگاه و چرخش مته  هسته دیسک بریده و به خارج هدایت میشو د .  

دستگاه دکمپرسور 

 

مقالات پربازدید