ورزش های اسکولیوز

ورزشی مخصوص اسکولیوز (انحراف ستون فقرات) شامل  "روش علمی تمرین برای اسکولیوز" (SEAS)، روش "شراس" (Schroth) و "حرکت درمانی اصلاحی اسپاین کور" (SpineCor)، میباشد

جلوی آینه بنشینید و وضعیت صحیح نشستن را تمرین کنید.

جلوی آینه تمام قد راه بروید  و وضعیت بدن خود را مشاهده کنید  سعی کنید . شانه ها  در یک سطح باشند.  

 

در حالت نشسته ارتفاع تنه  یا طول آنرا را زیاد کنید

 

در حالت نشسته  به سمت جلو خم شوید. در این هنگام دست ها را  به سمت جلو بکشید

از میله بارفیکس آویزان شوید .نیازی به بالا بردن تنه ندارید نیروی جاذبه در اصلاح وضعیت شما کمک میکند . 

در حالت ایستاده به طرف راست و چپ خم شوید . بدن به جلو خم نشود .اگر قوس شما در طرف راست است در ان طرف بیشتر خم شوید .

دستها را به کمر خود بچسبانید و کمر را درجهت عقربه ساعت و سپس در جهت خلاف عقربه ساعت بجرخانید .

زانوها را خم کرده در حالت نیم نشسته به دیوار تکیه دهید . یک بار شانه چپ و یک بار شانه راست را به طور متناوب بالا ببرید در عین حال تنه را بالا ببرید .در طول تمرین تنه خود را از دیوار جدا نکنید .

در حالت ایستاده پاها را اندازه شانه باز کنید .طنابی به طول نیم متر انتخاب کنید و دو سر آنرا در دست هایتان بگیرید. تنه خود را یه سممت راست بچرخانید و با دستها دایره بزنید و این کار را در سمت مقابل تکراز کنید . 

طناب را بالای سر خود ببرید دستها را بالای سر نگه دارید .شانه را یکبار یه سمت جپ خم کنید سپس به حالت اولیه برگردید سپس شانه را به طرف راست خم کنید .

پاها را از هم دور کنید و تنه را به صورت دایزه حرکت دهید .

روی زمین دراز بکشید و دستها را پشت سر قلاب کنید . سرو تنه را از زمین بلند کنید و سمت چپ و راست بچرخانید 

به پهلو دراز بکشید و سمتی که انحراف دارد رو به بالا باشد . دست را زیر بدن ستون کنید و چند ثانیه نگه دارید و سپس به حالت اولیه برگردید و این کار را چند بار تکرار کنید .

روی دو زانو بنشیند .یک دست را به کمر بزنید و دست دیگر را در بالای سر به طرف مقابل حرکت دهید .سپس این حرکت را در سمت مقابل تکرار کنید . روی زانوها بنشیند دستها را پشت گردن قلاب کنید. تنه را به همراه سر و گردن به سمت راست وچپ بچرخانید . 

کشیدن پشت

چهار زانو بنشینید ، سر خود را پایین آورده و به زمین برسانید.

 

کشیدن چرخشی

چهار زانو بنشینید ، دست ها را پشت سرتان قرار داده و سعی کنید با آرنج هر دست، زانو ی مخالف آن را لمس کنید

- روی شکم بخوابید و دست ها را به سمت جلو ، در امتداد سر قرار دهید. سعی کنید  دست ها را به جلو بکشید و طول تنه را افزایش دهد.  

 

به حالت چهار دست و پا قرار گیرید .سپس دست راست و پای چپ را بلند کنید  و آن ها را در خلاف یکدیگر حرکت دهید  تا موجب کشش عضلات شود.  

 

مقالات پربازدید