جلوگیری از کمر درد

کمر درد بیماری شایع انسان است . مهم ترین عامل در جلوگیری از کمردرد حفظ قوس کمر است. زیاد شدن یا کم شدن قوس کمر میتواند موجب کمردرد شود.

کمر درد بیماری شایع انسان است . مهم ترین عامل  در جلوگیری  از کمردرد حفظ قوس کمر است. زیاد شدن یا کم شدن قوس کمر میتواند موجب  کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر بصورتی است که باعث گودی کمر میشود .   که معمولاً به علت  ضعف عضلات شکم و عضلات ستون مهره  باعث افزایش قوس کمری یا لوردوز   Lordosis    میشود . اضافه  وزن ،کشیدن سیگار  ، عدم  انجام نرمش های کششی قبل از ورزش یا کار از علل مهم کمر درد میباشد . 

مقالات پربازدید