عمل جراحی دیسک کمری

نقش ویتامین c در پیشگیری از آتروفی عضلات کمری و عضلات مولتی فیدوس پس از اعمال جراحی ستون فقرات

پس از عمل جراحی گاهی آتروفی عضلانی در عضلات مولتی فیدوس به وجود می آید و دانشمندان فکر می کنند که علت آن تغییرات اکسیداتیو و التهاب در عضله باشد بنابراین ویتامین c یا اسید آسکوربیک می‌تواند نقش پیشگیرانه در جلوگیری از اتروفی عضلات کمری پس از عمل جراحی بازی کند.

در این مطالعه که بر روی موش‌ها انجام گرفته است اثر از اسکوربیک  اسید  یا ویتا مین  C  را بر روی جلوگیری از  آتروفی شدن عضلات پس از عمل جراحی بررسی کردند برای این منظور موش ها به سه گروه تقسیم شدند  گروه sham  و یک گروه  کنترل و گروه جراحی به اضافه اسید آسکوربیک .  عضلات مولتی فیدوس گروه کنترل و گروه آسکوربیک اسید از استخوان مهره ها جدا شدند  و عضله ها ۲ ساعت کشیده شدند

 در گروه sham و گروه کننترل  برای هفته اول  اسکوربیک  اسید  یا ویتا مین  C  داده شد .  میزان تخریب عضلانی با اندازه malondialdehyde (MDA) and Total superoxide dismutase (T-SOD).  بررسی شد .

نتیجه به این شکل بوده که در گروهی که  اسکوربیک اسید دریافت کرده بودند  بعد از ۱۴ و ۲۸  روز فیبروز دژنراسیون چربی و آتروفی عضلانی  کمتر از گروه کنترل یود  نتیجه آسکوربیک اسید می‌تواند باعث کم شدن استرس اکسیداتیو و التهاب در عضلات مولتی فیدوس بعد از عمل شود

(Tang, Pan, Ascorbic Acid Attenuates Multifidus Muscles Injury and Atrophy After Posterior Lumbar Spine Surgery by     Suppressing(Inflammation and Oxidative Stress in a Rat Model Spine: November 1, 2018 - Volume 43 - Issue 21 - p E1249-E125

 

مقالات پربازدید