ویدیو های آموزش روش های درمان دیسک و ستون فقرات

در این بخش مجموعه فیلم های آموزشی برای درمان دیسک کمر ، دیسک گردن ، ستون فقرات را ، دکتر قاسم اسحاقی مفصل توضیح خواهند داد. درمان دیسک کمر و دیسک گردن روش های متعددی دارد. از جمله روش های درمان دیسک کمر و دیسک گردن می توان به ورزش های دیسک گردن ، ورزش های دیسک کمر ، فیزیوتراپی ، کشش دمانی ، استفاده از داروهای ضد التهاب اشاره کرد. به مجموع موارد ذکر شده روش های غیر جراحی گفته می شود. روش های دیگر برای درمان دیسک کمر و دیسک گردن ، روش های جراحی با متدهای متنوع است. روش های جراحی شامل درمان از طریق آندوسکوپ ، لیزر ، تزریق اپیدورال می توان اشاره کرد. در ویدیو های آموزشی درمان ستون فقرات ، دکتر اسحاقی راجع به مشکلات دیسک وستون فقرات توضیحاتی را ارائه داده اند.

نمایش تمامی ویدوهای آموزشی