ورزش اسکولیوز
مقالات پربازدید
برای درمان اسکولیوز ورزش های خاصی ابداع شده است که ورزش های سه بعدی شروث Schroth نامیده می شود.

شما میتوانید فایل صوتی این مقاله را بشنوید

ورزش های اسکولیوز

اگرچه اثر تمرین درمانی در درمان اسکولیوز بخوبی ثابت نشده است ، اما اکثر متخصصین در انجام تمرینات درمانی در این بیماران اتفاق نظر دارند. این تمرینات می توانند عوارض بی حرکتی ناشی از استفاده از بریس را کمتر کرده و تحمل بریس را بهتر نمایند همچنین ممکن است از پیشرفت بیماری جلوگیری نمایند. در حقیقت بخش تکمیل کننده برنامه درماني ، انجام تمرینات ورزشي به صورت صحیح و مداوم است که این تمرینات باعث تقویت عضلات ، افزایش انعطاف پذیری ستون فقرات و کاهش خستگی میشود. با بریس به جز ورزشهاي تماسي مثل فوتبال و همچنین ژیمناستيك همه فعالیتها قابل انجام است. شنا ، بارفیکس بهترین ورزشي است که مي توان بدون بریس انجام داد. تمرینها به دو صورت با بریس و بدون برنس انجام گيرند.

تمرینات بدون بريس ورزشهایی که به بیمار توصیه می کنیم :

1) در حالي که بروي شکم دراز می کشید ، گردن خود را به يك سمت چرخانده ، ازيك نفر بخواهید که دو طرف ناحیه باسن و کمر شما را محکم نگه دارد ، سپس سمتي را که در سمت برجستگي پشت شما قرار دارد ، تا حد ممکن به زانوي همان طرف نزديك كنيد و دست دیگر را از بالاي سر خود دور کنید و مدتي در این وضعیت نگه دارید.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 1 - ورزش اسکولیوز

2) روي شكم دراز بکشید ، از يك نفر بخواهید دو طرف ناحیه باسن و کمر شما را محکم نگه دارد دستهایتان را پشت سر حلقه کنید ، تنه خود را به طرف سمت برجسته پشت ، نزديك كنيد.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 2 - ورزش اسکولیوز

3) بر روي تخت ، روی شکم دراز بکشید ، لبه تخت را محکم با دو دستتان نگه دارید و از يك نفر بخواهید که دو پاي شما را از ناحیه زیر ران در دست بگیرد در حالی که پاهای شما را از میز بلند مي كند همزمان به سمت جسته پشت شما نزديك كند.

ورزش اسکولیوز 3
ورزش شماره 3 - ورزش اسکولیوز

4) در وضعيتي مثل سجده کردن قرار بگیرید و طوري به جلو خم شوید که شکم تان روی پاهایتان قرار بگیرد و سپس دو دستان را به سمت جلو بکشید ( دراز کنید ) طوري که کف دستان روي زمین باشد.

ورزش شماره 4 - ورزش اسکولیوز

5) در وضعيتي مثل سجده کردن قرار بگيريد ( طوري به جلو خم شوید که زانویتان در شکمتان قرار بگیرد ) در صورتي که کف دستان را روي زمين قرار داده اید آنها را به سمت برجستگي پشت نزديك كنيد و چند لحظه در این وضعیت بمانید.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 5 - ورزش اسکولیوز

6) از پهلو ، بروي تخت ، روي سمت برجسته پشت ، دراز بکشید ، از کسي بخواهيد ناحيه باسن شما را محکم نگه دارد ، يك حوله لوله شده زیر برجسته ترین قسمت پشت خود قرار دهید تا برجستگي حالت صاف شده به خود بگیرد در این حالت دستان را از سرتان به زمین نزدیک کنید.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 6 - ورزش اسکولیوز

7 ) از پهلو روي تخت دراز کشیده طوري که سمت برجسته پشت روي تخت باشد و يك حوله لوله شده زیر آن قرار دهید ، طوري دراز بکشید که دستها و سر شما از لبه تخت به پایین آویزان باشد ، این وضعیت را حفظ کنید ( از كسي بخواهيد ناحیه باسن شما را محکم نگه دارد )

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 7 - ورزش اسکولیوز

8 ) در فاصله 15 سانتي متراز دیوار قرار گرفته طوري که رو به دیوار باشد ، دستها را بالاي سرنگه داشته و به سمت بالا ( سقف ) بکشید و همزمان پاها را به زمین فشار دهید و خود را در این وضعیت نگه دارید.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 8 - ورزش اسکولیوز

9 ) اگر میله بار فیکس در دسترس دارید ، آن را با دستانتان گرفته و خود را از آن آویزان كنيد طوري که پاها از زمین بلند شود ، تا حد ممکن این وضعیت حفظ شود.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 9 - ورزش اسکولیوز

10 ) در حالي که نشسته اید و دستهایتان را پشت سر گره کرده اید ، از يك نفر بخواهید پشت شما بایستد ، دستهاي شما را از ناحیه آرنج نگه داشته و به سمت خود ببرد.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 10 - ورزش اسکولیوز

11 ) رو به گوشه دیوار بايستيد ، مثل تصویر ، دستان را در وضعیت بروی دیوار دراز کنید ، همزمان كل بدن خود را بروي پایتان به سمت جلو بلند کنید . ( مي توانيد كمي زانو را خم کنید ) .

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 11 - ورزش اسکولیوز

12 ) به پشت روي تخت دراز بکشید ابتدا يك زانو وسپس زانوي ديگر را به سمت شکم آورده درحالی که با دستان ناحیه زیر ران را محکم گرفته اید ، زانو ها را به قفسه سینه محکم فشار دهید .

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 12 - ورزش اسکولیوز

13 ) در حالت نشسته ، دستها را محکم پشت سرگره کنید ، از کسي بخواهيد ناحیه کمر شما را محکم نگه دارد ، در حالي که فردي که پشت سر شماست در برابر این حرکت شما مقاومت مي کند و با دستش شما را به سمت خودش مي کشد سعي كنيد از ناحیه کمر ، خود را به سمت جلو خم کنید .

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 13 - ورزش اسکولیوز

14 ) مطابق شکل به جلو خم شوید ، شکم خود را به داخل فرو ببرید بدون اینکه ناحیه پشت را خم کنید ، خود را براي مدتي در اين وضعیت نگه داشته ، سپس آزاد کنید .

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 14 - ورزش اسکولیوز

15 ) در حالت ایستاده ، يك پا را به جلو و پاي ديگر را به عقب بروي يك خط قرار دهيد پاي جلو را خم کرده و پاي عقب را صاف کنید ، سعي كنيد وزن خود را روي پاي جلو قرار دهید .

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 15 - ورزش اسکولیوز

16 ) بروي پشت خود دراز بکشید ، طوري که روبروي شما چارچوب در باشد ، يك پاي خود را از در رد کنید ( دراز کنید ) و پاي ديگر را از دیوار کنار در بالا ببرید در حالي که زانویتان صاف است ، سعي كنيد باسن خود را به در نزديك كنيد . ( دستان را روی شکم قرار دهید )

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 16 - ورزش اسکولیوز

17 ) مثل حالت قبل اما در این تمرین ، پاشنه پاي ديگر را به دیوار فشار داده و رها کنید سپس سعي کنيد پا را از دیوار دور کنید.

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 17 - ورزش اسکولیوز

18 ) برروي پشت دراز بکشید و دستان را زیر سر قرار دهید ، زانوها را خم کنيد ، سعي كنيد ناحيه باسن را به تخت فشار داده و قوس کمر را صاف کنید.

19 ) بر روي پشت دراز بکشید ، دست را زیر سر قرار دهید ، زانوها صاف باشد ، سعي كنيد ناحيه باسن و کمر را به تخت فشار دهید .

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 18 و 19 - ورزش اسکولیوز

20 ) به پشت روي تخت دراز بکشید ، زانوها را خم کنید ، دستها در راستاي پهلویتان باشد ، سعي كنيد ناحيه سر و گردن و پشت خود را از روي تخت بلند کنید و همزمان قوس کمر را صاف کنید . ( کمر از روي زمين بلند نشود )

ورزش اسکولیوز
ورزش شماره 20 - ورزش اسکولیوز

 

برای درمان اسکولیوز ورزش های خاصی ابداع شده است که ورزش های سه بعدی شروث Schroth نامیده می شود. 

دکتر قاسم اسحاقی ، جراح و فوق تخصص دیسک و ستون فقرات

 اساس درمان ورزش های شروث بر مبنای زیر است :

۱ - بیمار در هر لحظه از وضعیت بدن خود آگاه باشد. اغلب ما به وضعیت بدن خود توجه نمی‌کنیم و حواسمان به کاری است که در حال انجام آن هستیم.

۲- افزایش قدرت عضلانی ، انعطاف پذیری ستون مهره ها و بالابردن تحمل Endurance و توان ستون مهره ها کمک به بهبود اسکولیوز می کند.

۳- آموزش بیمار به کشیدن تنفس های عمیق ، باعث افزایش ظرفیت ریوی می شود. پر شدن ریه ها از هوا خودش می‌تواند باعث فشار به قوس اسکولیوز شود و جلو پیشرفت آن را بگیرد و یا باعث بهتر شدن آن بشود.

کاهش صدمه به مفاصل ستون مهره ها یا فاست ها در اثر بالانس کردن عضلات
هر جلسه ورزش شامل ۴۵ دقیقه تا یک ساعت است. این ورزش ها یک یا دو بار در هفته به مدت ۱۲ هفته (۳ ماه ) باید انجام شود. پس از آن نیز صلاح است بیمار در صورتی که امکانات و آینه در منزل را دارد ورزش ها را در منزل انجام دهد وگرنه صلاح است به مراکز اصلاح اسکولیوز مراجعه کند. برای این ورزش ها از نردبان هایی که به دیوار متصل هستند همچنین از بارفیکس و توپ های مخصوص این کار و باند هایی که برای این کار در نظر گرفته شده است استفاده می شود. این ورزشکار باید در جاهای خاصی که دارای اتاق بزرگ هستند و دیوار های اتاق آینه کوبی شده است انجام شود. هدف از ورزش اسکولیوز ، چرخش ستون و اصلاح قوس مهره ها و طولانی کردن و کشیدن ستون مهره ها و پایدار کردن آن‌ها در یک وضعیت اصلاح شده است. برای این کار لازم است که عضلات دو طرف ستون مهره ها نیروی عضلانی کافی داشته باشند. این ورزشها در سالهای ۱۸۰۰ توسط کاترینا شروث ابداع شد و توسط دختر وی بسط داده شد. کاترینا شروث یک فیزیوتراپیست آلمانی بود که خودش اسکولیوز داشت و اسکولیوز وی با بریس اصلاح نمی‌شد. وی متدهایی برای درمان خود ابداع کرد که بعدها وارد پزشکی شد و سرانجام یک کلینیک برای خود باز کرد که در آن ۱۵۰ بیمار مبتلا به اسکولیوز را توانست درمان بکند. استدلال کاترینا شروث این بود که وقتی فردی مبتلا به اسکولیوز را از پشت سر نگاه می‌کنیم ستون مهره‌های وی به شکل حرف C یا S است. قاعدتاً وقتی که ستون مهره ها به یک طرف کج می شود یا می چرخد ، دیسک‌های بین مهره‌ای در یک طرف بیشتر فشرده می شود و در طرف دیگر بازتر می شوند. میزان چرخش مهره ها در افراد مختلف و در وضعیت های مختلف نشسته ایستاده و خوابیده متفاوت است. بنابراین این ورزش ها در وضعیت های ایستاده نشسته و خوابیده انجام می‌شوند. فرضیه شروث این بود که وقتی اسکولیوز ایجاد می شود، عضلات در یک طرف معمولاً ضعیف تر می شوند، چون کمتر کار می کنند، عضلات طرف دیگر نیز زیاد کار می کنند و دچار خستگی می شوند بنابراین اگر عضلات هر دو طرف را تقویت کنیم باعث اصلاح اسکولیوز می شود۰ استدلال بعدی این بود که خود نفس کشیدن باعث اصلاح چرخش اسکولیوز می‌شود .چون قفسه سینه را حرکت می کند.وی مدتها در آیینه ورزش های خود را نگاه می کرد و معتقد بود آینه باعث می شود که انسان به وضعیت بدن خود آگاهی پیدا کند و در اوایل ستون مهره ها را داوطلبانه و آگاهانه اصلاح می کند و پس از مدتی ناخودآگاه در وضعیت صحیح تری قرار می گیرد. اساس درمان شروث این است که ستون مهره ها کشیده شود و فرد دیگری با فشار دست ستون مهره ها را در وضعیت صحیح قرار دهد.

مثال هایی از ورزش شرست (schroth) :

1- اصلاح اسکولیوز در حالت دمرو

برای اینکار بیمار به صورت دمرو بر روی یک چهارپایه قرارداده می شود و بر محل حسب قوس بیمار لوله های نرمی در ناحیه پشتی یا شکم بیمار قرار داده می شود. اگر قوس در ناحیه پشتی باشد به شانه های بیمار کشش وارد می شود و سپس فیزیوتراپیست با وارد کردن فشار به قسمت های برجسته ستون فقرات ، سعی در اصلاح قوس اسکولیوز می کند و بیمار با کشیدن نفس های عمیق به این کار کمک می کند. در صورتی که قوس اسکولیوز در ناحیه کمری باشد ، فیزیوتراپیست هم این مانورها را در کمر بیمار انجام می دهد. برای انجام این ورزش لازم به علاوه بر چهار پایه، کمربند و کش های پهن، لوله های مخصوص پلاستیکی در اندازه های مختلف و متناسب با قوس کمر بیمار، توپهای بزرگ متناسب با قوس بیمار، نیز مورد نیاز است. 

 

ورزش اصلاح اسکولیوز
شکل 2 - ورزش اصلاح اسکولیوز در حالت نیم آویزان

 

2- اصلاح اسکولیوز در حالت نیم آویزان

برای این منظور بیمار بر روی پاهای خود در حالت نیمه نشسته قرار می‌گیرد و دست‌های خود را به پله های نردبان می گیرد و خود را به حالت کشیده در می‌آورد. در این موقع فیزیوتراپیست بر روی یک توپ بزرگ می‌نشیند و ستون مهره‌های را دستکاری می کند و به بیمار یاد می دهد در چه مواردی ریه های خود را پر از هوا کند و در چه زمانی هوا را از ریه خود خارج کند که ستون مهره هایی وی اصلاح شود. در عین حال در پشت نردبان آینه بزرگی قرار دارد که بیمار بدن خود را می تواند ببیند.

3- اصلاح اسکولیوز با تقویت عضله ایلیوپسواس بر روی توپ

از این ورزش برای درمان کسانی که دچار اسکولیوز کمری هستند استفاده می‌شود. برای این منظور از انقباض عضله ایلیوپسواس که در داخل شکم و لگن در جلوی ستون مهره ها قرار گرفته است ، برای اصلاح قوس ستون مهره ها استفاده می کنند . برای این منظور بیمار بر روی یک توپ بزرگی دمرو می خوابد و دست‌های خود را به پله های نردبان می‌گیرد خود را کشش می‌دهد و فیزیوتراپیست قوس او را اصلاح می کند .
بعدها یک اسپانیایی به به نام آقای ریگو Rigo تغییراتی در ورزش های شروث داد و ورزش های به نام ریگو شروث Rigo-schroth ابداع شد.

 

 

پرسش و پاسخ
captcha بارگزاری مجدد

قوانین پرسش و پاسخ


با توجه به استقبال بیماران از پرسش و پاسخ جهت اطلاع رسانی و پاسخ دهی مناسب جهت پیدا کردن پاسخ سوال خود لازم است که نام خود را در وب سایت اینجانب جستجو کنید. با پذیرفتن این موارد قادر خواهید بود تا سوال خود را ارسال نمائید.


1- لطفا اطلاعات فرم را به دقت تکمیل نمائید تا امکان اطلاع رسانی را برای ما فراهم نمائید.

2- سوالات خود را در 5 الی 6 خط پرسیده و مشکلات اصلی خود را بازگو نمائید.

3- برای اینکه جواب سوال خود را پیدا کنید لازم است که نام یا سوال شما در وب سایت درج شود. و طبق قانون باید به ما اجازه انتشار متن سوال همراه با نام خود را بدهید تا بتوانید جواب سوال خود را پیدا کنید.

4-پاسخ هایی که داده می شود صرفا جهت بالا بردن اطلاعات پزشکی شما می باشد . برای درمان حتماً لازم است که به پزشک مراجعه کنید و از خود درمانی بپرهیزید.

بستن