لیزر دیسک گردن
مقالات پربازدید
جراحی دیسک گردن با لیزر یک روش جراحی آندوسکوپی جدید درمان بیماریهای دیسک گردن می باشد. درمان دیسک گردن با لیزر از روش های جدید پزشکی است.

 

درمان و جراحی دیسک گردن با لیزر

جراحی دیسک گردن با لیزر یک روش جراحی کاملاً آندوسکوپیک جدید برای درمان بیماریهای دیسک گردن می باشد.

جراحی دیسک گردن با لیزر یک روش جراحی کاملاً اندوسکوپیک است که از روش قدامی استفاده می شود یعنی از جلو گردن از طریق یک لوله توخالی و فیبر نوری تحت هدایت دستگاه رادیولوژی انرژی لیزر به داخل دیسک وارد می شود، از مزایای این عمل حفظ حرکات مهره های گردن و عدم انجام پیوند استخوانی و فیوژن می باشد. از مزایای دیگر آن سرپایی بودن عمل و معمولاً عدم نیاز به بستری در بیمارستان بیش از چند ساعت می باشد، عوارض جراحی نیز کمتر از عوارض جراحی باز است. لیزر برای درمان بیماری های علامت دار دیسک گردنی از جمله فتق ، اسپوندیلوز ، تنگی و پارگی حلقه دیسک استفاده می شود.

 مواد و روش های جراحی دیسک گردن با لیزر:

در مجموع 142 بیمار به صورت متوالی با بیماری علامت دار دیسک گردنی ، در طی یک دوره 4 ساله تحت ترمیم دیسک لیزر قرار گرفتند. این روش جدید شامل یک دیسککتومی و رفع فشارآندوسکوپی ، برداشتن قسمت پشتی دیسک است. عوارض جراحی دیسک کمربا لیزر بعد از عمل و حجم متوسط ​​قطعات دیسک فتق برداشته شده گزارش می شود.

همه بیماران با موفقیت با روش  Deuk Laser Disc Repair تحت درمان قرار گرفتند. هیچ عارضه ای بعد از عمل وجود نداشت.  

مزایای احتمالی جراحی لیزری دیسک گردن به روش دوک Deuk Laser Disc Repair 

هزینه کم ، برش کوچکتر ، عدم فیوژن ، حفظ حرکت بخشی ، سرپایی بودن عمل، بهبود سریعتر ، استفاده کمتر از مسکن بعد از عمل ، عوارض کمتر ، عدم بکار بردن پلاک و پیچ ، عدم دیسفاژی بعد از عمل ،  و بدون افزایش خطر بیماری دیسک های مجاور دیسک بیمار

علائم جراحی دیسک گردن با لیزر

شامل درد گردن، درد بازو و شکایت هایی مانند بی حسی، پارستزی و ضعف در اندامهای فوقانی است. همه بیماران کاندید برای دیسککتومی گردن و پیوند استخوان (ACDF) بودند، 

تکنیک عمل دیسک گردن با لیزر

همه بیماران پس از بیهوشی و لوله گذاری، در یک تخت عمل فیبر کربن قرار می گیرند. از فلوروسکوپی قدامی / خلفی و جانبی برای پیدا کردن محل دقیق دیسک استفاده می شود. 

۱- یک سوزن نخاعی 18نمره در طرف مقابل سمتی که درد گردن اندام فوقانی دارد وارد می شود و از طریق بین غلاف کاروتید به صورت جانبی عبور می کند.  تحت هدایت فلوئوروسکوپی ، نوک سوزن در خط میانی قدامی دیسک نخاعی که باید عمل شود بین عضلات لانگوس کولی قرار می گیرد. نوک سوزن اسپینال به مرکز دیسک منتقل می شود و حداکثر 1 میلی لیتر از ماده حاجب و مخلوط ایندیگو کارمین تزریق می شود.  کرومودیسوگرام حاصل ، دید آندوسکوپی بهتری از قطعات دیسک تحلیل رفته و پارگی حلقوی علامتی را فراهم می کند.

شکل ۱(الف) تصویر فلوروسکوپی حین عمل جراحی در حین کرومودیسگرافی دیسک گردن ، پارگی حلقوی خلفی دیسک C5-C6 را نشان می دهد (پیکان). 

(ب) تصویر آندوسکوپی حین عمل و (ج) حلقه خلفی (An)
 
۲- بعد ، یک میله راهنما از طریق لومن سوزن نخاعی تحت هدایت فلوروسکوپی وارد دیسک می شود تا زمانی که نوک آن به حاشیه خلفی هسته دیسک برسد. اگر حاشیه خلفی دیسک به دلیل محدودیت های آناتومیکی در لبه جانبی به خوبی از نظر فلوروسکوپی مشاهده نگردد ، ممکن است به دلیل خطر صدمه به نخاع یا ریشه های عصب ، روش در آن سطح انجام نشود.
۳- سپس سوزن نخاعی را از روی میله راهنما برداشته و یک برش افقی 4 میلی متری پوست با یک چاقوی عصبی شماره 11 در جایی که میله راهنما با سطح پوست ملاقات می کند ، ایجاد می شود.  بعد ، یک گشاد کننده روی میله راهنما قرار می گیرد و به آرامی از طریق رباط طولی قدامی به فضای دیسک پیش می رود. 
۴-  میله راهنما برداشته می شود و لوله های با قطر بیشترتحت هدایت فلوروسکوپی در داخل دیسک وارد می شود. 
۵- یک کانول 4 میلی متری از روی گشاد کننده عبور داده می شود تا نوک دیستال کانول در دیسک نزدیک به حاشیه خلفی تنه مهره در قاعده فتق قرار گیرد. گشاد کننده برداشته می شود و یک آندوسکوپ به قطر 3 میلی متر به کانول وارد می شود که امکان مشاهده مستقیم رباط طولی خلفی ، صفحات انتهایی مهره خلفی ، آنولوس ، نوروفورامینا و قطعات دیسک فتق را فراهم می کند [شکل 2] 

عکس حین عمل با آندوسکوپ ، دوربین ، فیبر لیزر ، سیستم شستشو و ساکشن است. (ب) نمای داخل دیسک خلفی ، فیبر لیزر ، قطعات دیسک فتق (HD) ، انتهای صفحات بالایی (Ro) و پایینی (Co) و دور نخاع جانبی را نشان می دهد. (ج) آناتومی پس ازعمل دیسک با لیزر. قطعات فتق دیسک از طریق آندوسکوپی برداشته شده است تا یک سوراخ فشرده و دوام نخاع جانبی آشکار شود.  قاعده فرآیند نخورده از طریق کانول قابل مشاهده است. همچنین مرز جانبی رباط طولی خلفی  و آنولوس خلفی دبرید شده دیده می شود.

پس از وارد شدن آندوسکوپ اشعه لیزر از طریق یک فیبر نوری وارد فضای داخل دیسکی می‌شود و در واقع قطعات دیسک بریده و یا تبخیر می شود و سپس با یک انبرک بیرون کشیده می شود.
میانگین از دست دادن خون حین عمل کمتر از 5 میلی لیتر بود.  متوسط ​​حجم مواد دیسک خارج شده 0.09 میلی لیتر بود.

این روش جراحی دیسک با لیزر در واقع یک روش آندوسکوپی و جایگزین روش جراحی باز یعنی روش ACDF یا آرتروپلاستی سنتی برای درمان ایمن و موثر بیماری های دیسک گردن می باشد. در واقع این روش شامل سه روش متمایز آندوسکوپی است: دیسککتومی جزئی انتخابی ، دبریدیمان حلقه دیسک  و فورامینو پلاستی یعنی پاک کردن داخل فورامن یا سوراخ ریشه عصبی از بقایای دیسک می باشد. در طی دیسککتومی ، فقط قطعه فتق شده دیسک به صورت انتخابی برداشته می شود.  در این روش متوسط ​​حجم دیسک خارج شده 0.09 میلی لیتر یا تقریباً 5٪ از کل حجم دیسک گردنی طبیعی است . از آنجا که در این روش آندوسکوپی دیسک بین مهره ای و استئوفیت خلفی برداشته نمی شوند بنابراین ناپایداری نیز در ستون فقرات گردنی به وجود نمی‌آید. بنابراین نیاز به پیوند استخوانی و یا به کار بردن پلاک در داخل گردن نمی باشد. در این روش با استفاده از انرژی لیزر که با آندوسکوپ هدایت میشود ، بافت غیر طبیعی هسته در داخل پارگی حلقه برداشته می‌شود. پارگی خلفی حلقه دیسک و دیسک فتق شده با رنگ آمیزی با رنگهای حیاتی اسیدوفیل در حین نوکلئوگرافی حین عمل بهتر از طریق آندوسکوپی تجسم می یابد. ایمنی لیزرHolmium-YAG برای استفاده درعمل جراحی دیسک گردن در مقلات پزشکی  ثبت شده است. این نوع لیزر در هر بار 0.5 میلی متر اطراف محل ورود خود را تبخیر می کند.  
مزایای بالقوه عمل یا ترمیم دیسک گردن با لیزر شامل هزینه های پایین تر، برش کوچکتر، عدم استفاده از پیوند استخوانی ، حفظ حرکت سگمنت، سرپایی، بهبود سریع تر، استفاده از ضد درد کمتر پس از عمل، عوارض کمتر، عدم به کار بردن پیچ و پلاک در داخل گردن عدم وجود تغییرات دژنراتیو در بالا و پایین محلی که عمل جراحی انجام میشود. روش لیزری در  درمان رادیکولوپاتی ناشی از فشار به ریشه عصبی و سردردهای ناشی از دیسک گردن  به کار میرود.

یکی از مزایای این روش این است که نیاز به بستری شدن پس از عمل جراحی را ندارید و یا حداکثر یک شب بیمار در بیمارستان بستری می‌شود و در ۱۴۲ مورد دیگه از این طریق مورد عمل جراحی قرار گرفتند هیچگونه عارضه‌ای دیده نشده است.

 

پرسش و پاسخ
captcha بارگزاری مجدد

قوانین پرسش و پاسخ


با توجه به استقبال بیماران از پرسش و پاسخ جهت اطلاع رسانی و پاسخ دهی مناسب جهت پیدا کردن پاسخ سوال خود لازم است که نام خود را در وب سایت اینجانب جستجو کنید. با پذیرفتن این موارد قادر خواهید بود تا سوال خود را ارسال نمائید.


1- لطفا اطلاعات فرم را به دقت تکمیل نمائید تا امکان اطلاع رسانی را برای ما فراهم نمائید.

2- سوالات خود را در 5 الی 6 خط پرسیده و مشکلات اصلی خود را بازگو نمائید.

3- برای اینکه جواب سوال خود را پیدا کنید لازم است که نام یا سوال شما در وب سایت درج شود. و طبق قانون باید به ما اجازه انتشار متن سوال همراه با نام خود را بدهید تا بتوانید جواب سوال خود را پیدا کنید.

4-پاسخ هایی که داده می شود صرفا جهت بالا بردن اطلاعات پزشکی شما می باشد . برای درمان حتماً لازم است که به پزشک مراجعه کنید و از خود درمانی بپرهیزید.

بستن