تغییرات تنه مهره پس از بیماری دیسک
دیسک بجای اینکه به داخل کانال بیاید به طور عمودی پاره می شود و لایه غضروفی بالا و پایین را سوراخ می کند و به داخل تنه مهره فتق پیدا می کند. این حالت را فتق دیسک در داخل تنه مهره می گویند.

تغییرات تنه مهره پس از بیماری دیسک

دیسک بجای اینکه به داخل کانال بیاید به طور عمودی پاره می شود و لایه غضروفی بالا و پایین را سوراخ می کند و به داخل تنه مهره فتق پیدا می کند. این حالت را فتق دیسک در داخل تنه مهره یا ندول اشمورل ( schmorl nodule ) می گویند.

فتق دیسک در داخل تنه مهره
فتق دیسک در داخل تنه مهره

ورم در صفحات بالا و پایین دیسک که تغییرات مودیک نوع ۱ نامیده می شود. در این بیماری ، صفحات انتهایی ( بالا و پایین دیسک ) در ام آر آی T1 سیاه و در ام آر آی تیپ ۲ سفید دیده می شود. ورم مودیک ۱ نشانه التهاب است. در واقع یک نسج فیبری پر عروقی ( fibrovascular )در انتهای مهره دیده می شود.

مودیک نوع 1 - فتق تنه مهره پس از بیماری دیسک
مودیک نوع 1 - فتق تنه مهره پس از بیماری دیسک

مودیک تیپ ۲ . در این بیماری ، صفحات انتهایی ( بالا و پایین دیسک )  در ام آر آی T1 سفید  و در ام آرآی تیپ ۲ سفید دیده می شود. ورم مودیک ۲ نشانه جایگزین شدن چربی در مغز استخوان است.

مودیک نوع 2 - فتق تنه مهره پس از بیماری دیسک
مودیک نوع 2 - فتق تنه مهره پس از بیماری دیسک

مودیک تیپ ۳ . در این بیماری ، صفحات انتهایی ( بالا و پایین دیسک )  در ام آر آی T1 سیاه و در ام آر آی تیپ ۲ سیاه دیده میشود ( در واقع در هر دو نوع ام آر آی سیاه دیده می شود . مودیک ۳ نشانه  سفت شدن و استخوانی شدن غضروف است.

مودیک نوع 3 - فتق تنه مهره پس از بیماری دیسک
مودیک نوع 3 - فتق تنه مهره پس از بیماری دیسک

 

مقالات پربازدید