رگ سیاتیک
مقالات پربازدید
واقعیت آن است که سیاتیک یک رگ نیست بلکه یک عصب است. در اصطلاح پزشکی رگ شامل لوله های توخالی است که خون را از قلب به اندام ها می برد و یا برعکس از اندامها به قلب برمی گرداند. اما عصب یک ساختمان تو پری است ( مانند طناب ) که پیامهای عصبی را از مغز به اندام ها می برد و یا از اندامها به مغز می آورد ، بنابراین به جای رگ سیاتیک بهتر است که بگوییم عصب سیاتیک.

 

رگ سیاتیک کمر چیست ؟ 

بیماران در مورد رگ سیاتیک سوال می کنند. واقعیت آن است که سیاتیک یک رگ نیست بلکه یک عصب است. در اصطلاح پزشکی رگ شامل لوله های توخالی است که خون را از قلب به اندام ها می برد و یا برعکس از اندامها به قلب برمی گرداند. اما عصب یک ساختمان تو پری است ( مانند طناب ) که پیامهای عصبی را از مغز به اندام ها می برد و یا از اندامها به مغز می آورد ، بنابراین به جای رگ سیاتیک بهتر است که بگوییم عصب سیاتیک. این بیماری یکی از اولین بیماریهای بوده است که انسان آن را شناخته است به طوری که در نوشته های بقراط حکیم دیده می‌شود و در نوشته های ابوعلی سینا نیز به نام عرق النسا Erghonnasa نوشته و شرح داده شده است. 
بنابراین درد رگ سیاتیک (نام صحیح آن عصب سیاتیک) دردیست که از کمر شروع می شود و به پشت ساق پا انتشار پیدا می‌کند ( گاهی این درد در قسمت کناری ساق پا انتشار پیدا می کند. ) 

علت درد عصب سیاتیک
شکل 2 - درد رگ سیاتیک

علت درد رگ سیاتیک چیست ؟

هر گاه فشاری بر روی یکی از شاخه های عصب سیاتیک ( یا غلط مصطلح = رگ سیاتیک ) ، باشد باعث درد در مسیر عصب سیاتیک می شود. عصب سیاتیک ( یا به اصطلاح عوام رگ سیاتیک ) ، قطور ترین و طویل ترین عصب بدن انسان است که از داخل لگن شروع می شود ، در پشت ران در خط وسط پایین می‌آید و به وسط حفره پشت زانو می رسد و سپس در آنجا به دوشاخه عصب تیبیال و پرونئال تقسیم می‌شود و به ساق پا می رود. عصب سیاتیک ( یا به قول عوام رگ سیاتیک ) ، یک عصب حرکتی و نیز یک عصب حسی است. کار این عصب حرکت اندام های تحتانی انسان ، به خصوص عضلات ساق پا و پنجه پا است. یعنی باعث می شود ما بتوانیم بایستیم و راه برویم حرکاتی مانند شوت کردن توپ و لگد زدن را انجام دهیم. قسمت حسی عصب سیاتیک باعث می‌شود که حس گرما و سرما و درد از اندام های تحتانی ما به نخاع و مغز منتقل شود. عصب سیاتیک از پنج ریشه عصبی درست شده است. اولین ریشه آن عصب L5 یا پنجمین عصب کمری و ریشه دوم آن S1 یا اولین ریشه لگنی است و سه ریشه بعدی S2 تا S5 است.

 اگر در مسیر عصب سیاتیک به هر کدام از ریشه ها یا به تنه عصب فشار وارد شود می تواند باعث درد سیاتیک بشود؟

از میان ریشه های عصب سیاتیک معمولاً دو ریشه اول یعنی ریشه L5 در اثر پاره شدن دیسک L4-L5 و ریشه S1 در اثر پاره شدن دیسک L5-S1 تحت فشار قرار می گیرند. اما باید دانست که علاوه بر پارگی دیسک ، ریشه های L5 و S1 در اثر تنگی کانال نخاعی و یا لیز خوردن ( یا سر خوردن ) مهره های L4-L5 و L5-S1  نیز می توانند تحت فشار قرار بگیرند و ایجاد درد در مسیر عصب سیاتیک ( یا به اصطلاح عوام رگ سیاتیک) کنند. بقیه ریشه های عصب سیاتیک ، یعنی ریشه های S2 تا S5 ، چون از لگن خارج می‌شوند و به علت اینکه در داخل لگن مهره ها به هم چسبیده اند و دیسکی وجود ندارد معمولاً عامل ایجاد درد سیاتیک نیستند. 
علاوه بر این درد عصب سیاتیک در داخل لگن در اثر تومورها و در پشت باسن در اثر منقبض شدن عضله ای به نام پیریفورمیس نیز می تواند ایجاد شود. درد سیاتیک در اثر تزریق در از تزریق عضلانی در باسن انسان اتفاق بیفتد در موارد نادری باعث درد سیاتیک می شود.

رگ سیاتیک کدام سمت است ؟

بعضی از بیماران این سوال را می کنند که رگ سیاتیک ( اسم صحیح آن عصب سیاتیک است ) در کدام طرف است ؟ آیا رگ سیاتیک در طرف راست است یا طرف چپ ؟ 
علت پرسیدن این سوال این است که عده زیادی از مردم که فتق دیسک ( پارگی دیسک است ) دارند ، علائمی سیاتیک یک طرف دارند. یعنی فقط اندام تحتانی راست یا اندام تحتانی چپ آنها درد می کند.( در فارسی به اندام تحتانی پا می گویند اما در اصطلاح پزشکی پا به قسمتی از اندام تحتانی گفته می‌شود که در داخل کفش قرار می گیرد ) باید گفت که عصب سیاتیک هم در اندام تحتانی راست و هم در اندام تحتانی چپ وجود دارد. به دلایلی که هنوز نمی دانیم ، دیسک ها معمولاً یک طرفه پاره می شوند یا افرادی که دچار تنگی کانال نخاعی هستند با اینکه سوراخ های دوطرف تنگ می شود ولی عده‌ای از آنها علائم یک طرف دارند یعنی فقط درد اندام تحتانی راست یا چپ دارند.

درمان درد رگ سیاتیک کمر چیست ؟

همان طور که در پاسخ به سوال های قبلی گفته ایم ، اصولاً اصطلاح رگ سیاتیک صحیح نیست و یک غلط مصطلح شده است نام صحیح آن عصب سیاتیک است. برای درمان درد عصب سیاتیک لازم است که بدانیم علل درد سیاتیک چیست؟ و به چه علتی به وجود آمده است ؟ همانطور که در پاسخ سوال های قبلی گفته ام درد عصب سیاتیک معمولاً به علت فشار به ریشه‌های اول و دوم این عصب یعنی ریشه L5 و S1 به وجود می آید. این ریشه ها در اثر سه بیماری تحت فشار قرار می‌گیرند که عبارتند از: ۱- تنگی کانال نخاعی ۲- پارگی دیسک  ۳- لیز خوردن ( یا سر خوردن مهره ها ) که معمولاً در مهره های L4-L5 و L5-S1 اتفاق می‌افتد ، بروز می کند. بنابراین برای درمان درد عصب سیاتیک باید فشار را از روی ریشه عصبی کم کنیم. این کار را می توان با انجام عمل جراحی انجام داد. یعنی تکه دیسکی که بر روی عصب فشار می آورد را با عمل جراحی برداریم یا سوراخ بین مهره ای را با عمل جراحی گشاد کنیم. لیز خوردگی مهره ها را با پیچ ثابت کنیم تا مهره ها حرکت نکنند. قاعدتاً قبل از انجام عمل جراحی سعی می کنیم که از دفاع بدن استفاده کنیم یعنی با دادن داروهای ضد التهاب و فیزیوتراپی و یا تزریق صبر کنیم تا دفاع بدن به طریقی فشار را بر روی ریشه عصبی کم کند مثلا دیسک را کوچک کند یا فشار داخل دیسک را کم کند و در نتیجه فشار بر روی ریشه عصبی کم شود و درد بیمار بهبود یابد. قاعدتا اگر پس از یک ماه درمان طبی و صبر کردن بیمار بهبود نیابد، بهتر است که مورد عمل جراحی قرار گیرد. زیرا نتیجه عمل جراحی در موارد مزمن معمولاً کم می‌شود. 

گرفتگی رگ سیاتیک
گرفتگی رگ سیاتیک

گرفتگی رگ سیاتیک 

گرفتگی رگ سیاتیک در واقع غلط مصطلح است زیرا سیاتیک رگ نیست. بلکه عصب  است ( رگ ها در واقع  ساختمان هایی هستند که در آنها خون جاری است یعنی خون را از قلب به قسمتی از بدن می‌برند یا برعکس خون کم اکسیژن را از قسمتی از بدن به قلب می آورند تا اکسیژن گیری شود.)  بنابرین منظور از گرفتگی رگ سیاتیک ، تحریک شدن عصب سیاتیک است. همان طور که می دانیم عصب سیاتیک در کمر انسان  از ۵ شاخه اصلی منشا می گیرد و سپس این پنج شاخه به هم می‌پیوندند و تشکیل یک عصب را می دهند که وارد اندام‌های تحتانی می شود. هرگاه در کمر انسان به هر یک از این شاخه های عصب سیاتیک فشار وارد شود باعث درد در مسیر عصب سیاتیک می شود. شایع ترین علت فشار به ریشه های عصب سیاتیک در درجه اول پارگی دیسک کمر و در درجه بعد تنگی کانال نخاعی می باشد.  مثلاً دیسک های پاره و یا تنگی هایی که در سطح مهره چهارم و پنجم L4-L5 یا  پنجم و لگن L5-S1 بوجود می آیند، باعث درد سیاتیکی می شوند. درد سیاتیکی دردی است که از کمر به داخل باسن و سپس به پشت ران و پشت یا قسمت داخلی ساق پا یا گاهی قسمت خارجی ساق پا انتشار پیدا می کند. در تحریک عصب سیاتیک یا در اصطلاح عامیانه گرفتگی رگ سیاتیک گاهی انگشت شست پا یا انگشتان کوچک پا ممکن است دچار خواب ‌رفتگی و بی حسی بشوند. اگر فشار به ریشه های عصب سیاتیک  زیاد باشد،  باعث از کار افتادن عضلات پا می شود مثلاً فرد نمی تواند روی پنجه های پای خود یا روی پاشنه پای خود حرکت کند.

علائم پارگی رگ سیاتیک چیست؟

همان طور که در پاسخ سوالهای قبلی شرح داده ام بهتر است که به جای رگ سیاتیک اصطلاح عصب سیاتیک را به کار ببریم. زیرا سیاتیک یک رگ نیست که به صورت لوله توخالی باشد که در داخل آن خون جریان داشته باشد ، بلکه سیاتیک یک عصب است که پیامهای عصبی را بین اندام های تحتانی و نخاع رد و بدل می کند. شاید علت اینکه عصب سیاتیک را در ایران رگ سیاتیک می نامند این باشد که در قدیم که پزشکی مدرن در ایران وجود نداشت ، برای درمان درد سیاتیک در پشت ساق بیمار تیغ می کشیدند تا خون از پای بیمار خارج شود و قاعدتاً چون خون وریدی بود سیاه رنگ بود و می گفتند که این خون مانده خارج شده است شما بهبود خواهد یافت امروز هم در موارد نادری بیمارانی که از مناطق محروم مراجعه می کنند این پدیده را می بینیم یعنی پشت ساق پای بیمار را تیغ می کشند تا اینکه خون خارج شود یا اینکه در مسیر عصب سیاتیک در فواصل ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر با وسیله ای مانند میخ داغ می کنند ، به طوری که آثار سوختگی در کمر و مسیر عصب سیاتیک ملاحظه می شود. به هر حال علائم عصب سیاتیک عبارتند از دردی که از باسن شروع می شود و در مسیر عصب سیاتیک به پشت ادامه پیدا می‌کند. یعنی دردی که از باسن شروع می شود به پشت ران می رود و سپس از آنجا به ساق پا می رود. در بعضی از افراد این درد در کل مسیر عصب سیاتیک انتشار پیدا نمی کند. مثلاً تا باسن ادامه پیدا می‌کند، یا در بعضی از افراد تا پشت زانو ادامه پیدا می‌کند. ولی در اکثر افراد به پایین‌تر از زانو نیز می‌رود و تا ساق پا ادامه پیدا می کند. عده‌ای از افراد با درد و سوزش پاشنه پا مراجعه می‌کنند اینها معمولا بیماری دیسک‌ یا تنگی کانال نخاعی در سطح L4-L5 دارند و عده‌ای نیز درد تا انگشتان پا می رود که معمولاً انگشتان کوچک پا را گرفتار می کند اینها معمولاً بیماری دیسک یا تنگی کانال نخاعی L5-S1 دارند. 
علائم دیگر درد عصب سیاتیک عبارت است از گزگز شدن یا خواب رفتن پاشنه پا یا انگشت شست پا یا انگشت کنار انگشت شست پا است. این گونه افراد معمولاً دیسک بین مهره ای یا تنگی کانال نخاعی در سطح L4-L5 دارند. عده‌ای از افراد با سوزش پا یا گزگز شدن یا خواب رفتن کنار خارجی پا یا کف پا و یا انگشت کوچک پا مراجعه می کنند که این ها معمولاً بیماری دیسک و یا تنگی کانال نخاعی در سطح L5-S1 دارند. 
عده ای از افراد درد سیاتیک دو طرفه دارند ولی اکثر افراد درد عصب سیاتیک در یک طرف مثلا طرف راست یا چپ دارند. عده‌ای از افراد علاوه بر درد عصب سیاتیک، دچار کمردرد هستند. عده ای از افراد نیز فقط درد اندام تحتانی دارند، بدون اینکه کمر دردی داشته باشند.

 

پرسش و پاسخ
captcha بارگزاری مجدد
سوال: ( نگطن امیری )
سلام وخسته نباشید خدمت دکتر.من باردار بودم توی ماه نهم هر دفعه یه‌جای بدنم درد میگرفت تا آخرش رسید به باسنم تا پایین زانوم.بعد از زایمان دیگه کلا از پا افتادم.از باسن تا پایین زانوم خیلی درد میکنه.یه وقتایی یه کمی خوبم ولی بازم تو راه رفتن پامو میندازم .ولی وقتی میگیره دیگه نمیتونم راه برم.الانم‌۲۰روزه زایمان کردم.دکتر هم رفتم هربار سوزن زده بهم ولی تاثیری نداشته
پاسخ:

سلام دوست عزیز
لازم است ویزیت و در صورت لزوم برای شما ام آر آی و نوار عصب برای شما در خواست شود. عده ای از خانم ها حین حاملگی یا پس از زایمان دچار دردهای اینچنینی می شوند. معمولاً قابل درمان است.

سوال: ( منیر صالحی )
سلام خسته نباشید من استخوان رونم درد میکنه البته روی پام میزنه به زانو و ساق پا از روی پا. ساعت چهار صبح از شدت درد بیدار میشم .ایا ممکن سیاتیک باشه ممنون از راهنماییتون
پاسخ:

با سلام بله به احتمال زیاد شما دچار درد سیاتیکی هستید و نیاز است که ام آر آی و نوار عصب بگیرید سپس درمان‌های لازم برای شما انجام شود.

سوال: ( قاسم عگیلی )
سلام شش ماه پیش تصادف کردم لگنم وساق پای راستم پلاتین خورده و پای راستم از ناحیه کف بالا نمیاد فقط میتونم فشار بدم حتی انگشتای پام بالا نمیاد با تشکر
پاسخ:

سلام دوست عزیز
با این شرح حال ، قسمتی از عصب سیاتیک شما صدمه خورده است و لازم است که نوار عصب و ام آر آی بگیرید و محل پارگی و صدمه به عصب مشخص شود در بعضی از موارد می توان از جراحی استفاده کرد و در بعضی از موارد نیز جراحی موثر نیست برای بیمار فقط فیزیوتراپی توصیه می شود. در عده ای از بیماران نیز می توان از روشی به نام انتقال تاندون استفاده کرد که بیمار بتواند مچ پای خود را به طرف بالا خم کند. 

سوال: ( فاطمه مکعبی )
سلام خانومی هستم ۴۵ ساله یه سالی هست پای‌چپم از زانو به پایین بی حرص شده مچ پام ضعیف شده دکتررفتم ام ار ای گرفت گفت نیاز به جراحی نیس تنگی کانال دارم ولی خب نمیتونم راه برم انگشت های پام حرص ندارن فیزیو تراپی رفتم اب درمانی رفتم ولی تاثیری نداشت از زانو به پایین لاغر شده پام درد نمیکنه فقط نمیتونم راه برم رو پام بایستم ممنون میشم جواب بدین
پاسخ:

سلام دوست عزیز
بیماری شما بیماری مهمی است . زیرا باعث نقص عصبی شده است . شما احساس سنگینی، بی حسی و لاغری در پا می کنید . بنابراین باید علت آن مشخص شود. ممکن است علاوه بر دیسک کمر ، بیماری های دیگری مطرح باشد که در نوار عصب دیده می شود . پس از بهتر شدن اوضاع کنونی می توانید به مطب مراجعه کنید تا برای شما نوار عصب گرفته و مورد راهنمایی قرار گیرید.

سوال: ( فرشاد ايماني )
سلام تقريبا ٧ روزه كه كمر درد دارم و موقع نشستن سر سفره يا دستشويي رفتن و سر صندلي نشستن احساس درد ميكنم اول درد در دو سمت فيله كمرم بود ولي بعد چند روز سمت راست و پايين كمرم درد ميگيره در ضمن چيز سنگيني بلند نكردم ولي به مدت يك هفته به خاطر كارم زياد خم ميشدم .. و وقتي هواد سرد ميشه دردش يه كم بيشتر ميشه. ميخواستم بدونم مشكل از مهره و ديسك كمره يا امكان داره گرفتگي رگ باشه؟؟؟ ممنون ميشم اگه در مورد گرفتگي رگ و علائمش توضيح بدين
پاسخ:

سلام دوست عزیز
شما کمردرد با انتشار به اندام های تحتانی دارید که درد سیاتیک نامیده می شود و معمولاً نتیجه خراب شدن یا بیرون زدگی دیسک کمر می باشد. این گونه بیماران معمولا با هوای سرد یا برخورد باد به کمر دچار تشدید درد می‌شوند .جهت اثبات این که چه بیماری دارید بهترین وسیله های تشخیصی ام آر آی و نوار عصب می باشد.درد سیاتیک معمولاً سه علت فشار بر روی یکی از ریشه های عصب سیاتیک در داخل کمر می باشد. 

سوال: ( سیدهادی حسینی )
باسلام خدمت اقای دکتر اینجانب به علت درد عصب سیاتیک ام ار ای کردم که گفته شده شروع دیسکوورتبرال ودورالاکتازیدر مهره های لومبر دیسک دهیدوریشن ودیسک بالجینگ در فضای بین مهره l3-4-5,s1مشاهده شده سایر دیسکها سیگنال طبیعی دارن وهرنی دیسکال دیده نشده است کونوس مدولاریس در موقعیت عادی است وشکل وسیگنال ان طبیعی است باتوجه که مدتی است درد در ناحیه باسن تا ساق پا دارم دکتر تجویز قرص لاریکا وناپرکسن کردن اما هنور باتوجه به ویروس کرونا فیز یوتراپی نرفتم لطفا برای درمان بیماریم راهنمایی فرمایید متشکرم
پاسخ:

سلام دوست عزیز
بیمارانی از قبیل شما معمولاً تحت درمان فیزیوتراپی قرار می گیرند و در صورتی که با فیزیوتراپی بهبود پیدا نکنند می‌توانند از تزریق های داخل ستون فقرات بهره‌مند شوند. فعلاً با شرایط کرونا فیزیوتراپی ها تعطیل هستند باید صبر کنید تا بازگشایی آنها اعلام شود .

سوال: ( حیدرپور )
سلام اصافه وزن زیادی دارم، دو سه سال است شدید دچار درد سیاتیک شدم حالا می فهمم قبلا هم درد کمر داشتم اما برطرف می شده در این حالتها معمولا بی قرار می شوم یعنی نمی توانم بنشینم حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلو اضافه وزن دارم به دنبال عمل بای پاس هستم، آیا دیسکم خوب خواهد شد با اعمالی ک گفتید بدون عمل جراحی؟!
پاسخ:

سلام
بدون معاینه و دیدن ام آر آی و تست های تشخیص نمی توان اظهار نظر کرد.

سوال: ( ابوطالب پورصدیق )
با سلام و خدا قوت ، درد سیاتیک دارم ، با بلند کردن کپسول گاز اولین حسم درد عضله ی پشت ساق پا بود ، اگه لطف کنید جهت درمان حرکتی بنده رو راهنمایی فرمائید.
پاسخ:

سلام دوست عزیز
با ید تشریف بیاورید تا معاینه و تست های تشخیصی برای شما انجام شود و سپس بر مبنای آن درمان شوید. 

سوال: ( مریم )
با عرض سلام و خسته نباشید مادر اینجانب از دیروز به علت دردی مشابه با علایم سیاتیک شدید که در سالهای گذشته نیز چندین بار به دلیل تحرک کم به آن دچار شده بود بسیار احساس ناراحتی می کنند (الان نیز به دلیل کرونا دو ماه است که از منزل خارج نشده اند) و به دلیل مشکل کرونا امکان مراجعه به مطب ندارند. برای تسکین درد ایشان چه دارویی مناسبتر می باشد. لازم به ذکر است ایشان در سال 95 جراحی قلب باز شده اند و اکنون داروهای متفورمین، زیمپت، اترواستاتین، اکارموکس، لوزارتان و آسپرین نیز بصورت روزانه مصرف می کنند. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.
پاسخ:

سلام دوست عزیز
دادن دارو بدون ویزیت بیمار ممنوع است. ایشان می توانند وقت آنلاین بگیرند تا ویزیت شوند یا می‌توانند به یکی از پزشکان محله خود مراجعه و نسخه دارویی بگیرد.

سوال: ( شیما افشارخیز )
سلام اقای دکتر من متولد ۶۵ و داری وزن ۵۰ کیلو هستم حدودا" ده ساله که از درد رگ سیاتیک پای چپ رنج میبرم. گاهی به دنبالچه میزنه و الان حدود یکساله که ۳مهره وسط کمرم درده. گرفتی رگ سیاتیک و تیر کشیدنم جوریه که دریک لحظه مجبورم کاملا بی حرکت باشم و نمیتونم راه برم. الان حدود ۶ماه زانوی چپم هم بسیار درد داره . برای همه موارد دکتر زیاد رفتم توی mri اصلا هیچ چیزی نشون نمیده نه زانوم نه کمرم . اما نوار عضله و عصب التهاب بسیار شدید نشون میده . دارو تجویز میشه میخورم اما بازهم درد کمتر میشه ولی دوباره برمیگرده طبق روال قبل . واقعا نمیتونم راه برم.حتی بخوابم . سرکارهم اذیتم . از پلهاهم نمیتونم راه برم و الان کاملا لنگ میزنم . لطفا راهنمایی کنید . باسپاس
پاسخ:

سلام
شرح حال شما نشان می دهد که بیمار پیچیده هستید ولی اگر ام آر آی شما چیزی نشان نداده است قاعدتاً نیاز به جراحی ندارید. این گونه درمان بیماران می توانند از دارو فیزیوتراپی و استفاده کنند. ویزیت توسط روماتولوژیست و نورولوژیست هم برای شما توصیه می شود.

سوال: ( مهدی کردبچه )
با سلام و احترام ۹۸/۹/۲ کلا کمرم و پای چپم یکدفه قفل شد بصورتی که فقط با عصا فقط میتونستم راه برم رفتم ام ار ای گرفتم دکتر خسروداد فوق تخصص اعصاب ۱۰ روز استراحت مطلق داد بعدا ۱۰ جلسه فیزیو تراپی خوب خوب شدم از اوایل برج ۱۲ یواش یواش دردی فقط داخل رون چپم از بالا تا پایین پیش اوده که نیم ساعت می ایستادم یا راه میرفتم فقط پای چپم یه رگه درد شدید میگیره که بنظرم عصب سیاتیکم باشه الان ۵روزه استراحت مطلق خونه کردم زمان دراز کشیدن خیلی خوبه ولی وقتی راه میروم کمی سیاتیکم درد میگیره و دوست ندارم عمل کنم بنظر خودم اگه ۱۰ جلسه فیزیوتراپی برم خوب میشم شما چه پیشنهادی دارید 🙏🙏❤️❤️
پاسخ:

سلام دوست عزیز
قاعدتاً اولین اقدام در بیماری که درد کمر و درد سیاتیک دارد فیزیوتراپی و داروست. البته بیمار باید معاینه شود و پزشک مطمئن شود که بیمار ضعف عضلانی و علایم عصبی ندارد.

قوانین پرسش و پاسخ


با توجه به استقبال بیماران از پرسش و پاسخ جهت اطلاع رسانی و پاسخ دهی مناسب جهت پیدا کردن پاسخ سوال خود لازم است که نام خود را در وب سایت اینجانب جستجو کنید. با پذیرفتن این موارد قادر خواهید بود تا سوال خود را ارسال نمائید.


1- لطفا اطلاعات فرم را به دقت تکمیل نمائید تا امکان اطلاع رسانی را برای ما فراهم نمائید.

2- سوالات خود را در 5 الی 6 خط پرسیده و مشکلات اصلی خود را بازگو نمائید.

3- برای اینکه جواب سوال خود را پیدا کنید لازم است که نام یا سوال شما در وب سایت درج شود. و طبق قانون باید به ما اجازه انتشار متن سوال همراه با نام خود را بدهید تا بتوانید جواب سوال خود را پیدا کنید.

4-پاسخ هایی که داده می شود صرفا جهت بالا بردن اطلاعات پزشکی شما می باشد . برای درمان حتماً لازم است که به پزشک مراجعه کنید و از خود درمانی بپرهیزید.

بستن