• دیسک کمر

 • بیماری های گردن

 • بیماری های ناحیه پشتی

 • الکترومیوگرافی (تست عصب و عضله)

 • سایت جدید دکتر قاسم اسحاقی

 • تنگی کانال نخاعی کمر

 • کمر درد

 • ضربه های کمر

 • درد سیاتیک

 • داروهای ضد التهاب

 • ستون فقرات

 • آموزش مجازی

 • لغت نامه کمر گردن

 • پرسش و پاسخ

دیسک کمراختلالات دیسک بین مهره ایآندوسکوپی دیسک کمرروش های جراحی دیسک کمرتزریق اوزون (اوزون تراپی ) در داخل دیسکدرمان کم تهاجمی پارگی دیسک کمر با اوزونرضایت آگاهانه، نتیجه و عوارض جراحیاعمال جراحی کم تهاجمی دیسک کمرآب درمانی در بیماری دیسک کمرورزش های گودی کمر و قوز پشتیعمل جراحی دیسک با لیزر مدرسه ستون فقرات ورزش های دو نفره طبقه بندی انواع کمر دردعلائم و روش درمان آرتروز کمرمقایسه روش های درمان دیسک کمرعمل جراحی دیسک کمرینحوه استراحت برای درمان دیسک کمرعوارض قرص گاباپنتین و دیسک کمردرمان دیسک کمری مهره L4-L5ورزش دیسک کمر مهره 4 و 5جدیدترین روش های پارگی دیسک کمرتشخیص دیسک کمر در منزلدرمان غیر جراحی دیسک کمردیسک بین مهره ایفرسایش دیسکﻓﺘﻖ دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮتنگی کانال نخاعی 2 تنگی کانال نخاعی درمان تنگی کانال نخاعیکشیدگی عضلات و تاندونها در ناحیه کمرلغت نامه کمر گردن
جدیدترین مقالات

فوق تخصص دیسک کمر و ستون فقرات کیست ؟

متخصص دیسک کمر و ستون فقرات یک متخصصی است که برای درمان بیشتر تمرکز خود را روی ستون فقرات می گذارد.بسیاری از پزشکان در زمینه کمر درد با کمی نقش متفاوت نسبت به یکدیگر فعالیت دارند.اگر درد کمر نسبت به درمان اولیه بهبود نیافت حتما به یک متخصص ستون فقرات نیازمند هستید.همانطور که گفتیم جراحی مغز و اعصاب دسته بندی های متفاوتی را شامل می شود که دکتر قاسم اسحاقی در زمینه جراحی دیسک کمر و ستون فقرات فعالیت دارند.